Utbildningar

Vi har öppna utbildningar men skräddarsyr också utbildningar och workshops för att möta de behov och intressen ni har. Skicka ett mejl eller slå en signal så skapar vi en bra lösning för er!

Känslosmart ledarskap

Känslosmart ledarskap är en tvådagars utbildning där vi upplevelsebaserat definierar och utforskar vad det innebär att agera känslosmart utifrån ett ledarskapsperspektiv. Hur skapas den trygghet som hjärnan behöver för att fungera optimalt? Hur använder vi våra motivationssystem för att påverka förmågan till samarbete och prestation? Och vad behöver vi för att motverka och förebygga stress? Vi tar avstamp i vedertagna modeller och den senaste hjärnforskningen. Läsa mer HÄR

Medkänslans pedagogik

Medkänslans pedagogik är utbildningen för dig som vill ha både kunskap och redskap för att skapa lugna grupper och trygga individer i förskolan. Genom att lära barn sätta ord på, förstå och handskas med känslor lägger vi grunden för empati, medkänsla och inlevelseförmåga med andra. Metoden har utvecklats i nära samarbete med ett stort antal förskolor och pedagoger och finns sammanfattad i Maria-Pias bok Medkänslans pedagogik(Studentlitteratur, 2017). Utbildningen baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Läsa mer HÄR

Hjärnsmart storytelling för organisationer

Vad är det som gör att hjärnan gillar en bra historia och hur kan vi använda kunskapen om hur hjärnan fungerar för att skapa budskap som tar sig igenom bruset? Den här utbildningen skräddarsys utifrån organisationens önskemål och vänder sig till er som vill använda storytelling för att bygga kultur och varumärke, sälja mer eller underlätta vid en förändring.